Bell: Thật tự hào khi bước vào sự nghiệp 200 bóng của riêng bạn, và tham gia vào đội bóng M88.com để loại trực tiếp

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 4 tháng 12 Vào sáng sớm của UNION UNION, thorn nhiệt 3-3 sóng phẳng Linz và một vòng đủ điều kiện. Trong giai đoạn nửa giờ, Bell đã phạt bóng, giúp đội một nửa điểm. Quả bóng này cũng là 200 quả bóng hạt trong sự nghiệp Bell.… Continue reading Bell: Thật tự hào khi bước vào sự nghiệp 200 bóng của riêng bạn, và tham gia vào đội bóng M88.com để loại trực tiếp