Chính thức: Morata sẽ dừng 2 vòng, không được giao dịch Torino và M88 Genova

Thể thao hạnh phúc Ngày 1 tháng 12 Tin tức chính thức của Yuncai League, Morata sẽ dừng hai vòng, không có cơ hội theo dõi Torino, Genova. Trong tài liệu, tuyên bố chính thức của hình phạt là Morata đã không sử dụng vinh dự khi sử dụng trọng tài. Trong cuộc thi của… Continue reading Chính thức: Morata sẽ dừng 2 vòng, không được giao dịch Torino và M88 Genova