Đó là một người chơi vẫn còn trong trường hợp, và các đồng đội đã nhuộm đội bóng xấu M88 cho hơn 10 người.

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 Yunyi Salenatina đêm qua 1-0 đã bảo vệ senai, đội chính Kossen, do sự thay đổi của con người và Một cầu thủ của đội này có màu đỏ, khiến đội chuyển từ 12 người từ 12 người trong vòng 5 phút. Head Nairo-Timino bước vào trò… Continue reading Đó là một người chơi vẫn còn trong trường hợp, và các đồng đội đã nhuộm đội bóng xấu M88 cho hơn 10 người.