Môn học: Harland M88.com Debye, La Wanqiang, người cần tự hỏi mình phù hợp với đội Đức

News Sports Ngày 3 tháng 12 Tin tức trong cuộc phỏng vấn chính thức với FIFA, tên bóng đá Đức Humatus đã nói về Harland và các vấn đề của đội tuyển quốc gia Đức, anh ấy Nó được coi là Leff nên hỏi liệu anh ta có phù hợp để dạy một đội Đức… Continue reading Môn học: Harland M88.com Debye, La Wanqiang, người cần tự hỏi mình phù hợp với đội Đức