YuExia Media: Heng M88.com không quan tâm đến mặc định này, Karna Varo rất khó thay đổi

Happy Sports ngày 5 tháng 12, theo báo cáo “Quảng Châu hàng ngày”, Evergrande không quan tâm đến mặc định này, Karnavaro rất khó có các biến. Ngoại thất trước đây thường được tin rằng Evergrande sử dụng Zheng Zi “trên cao” Karvaro “, tôi muốn buộc Carnavaro từ chức, mục đích là để tránh… Continue reading YuExia Media: Heng M88.com không quan tâm đến mặc định này, Karna Varo rất khó thay đổi