Phóng viên: Các thiệt hại thanh lý có tới 200 triệu, và xác suất của thẻ M88.com Navaro không lớn.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 5 tháng 12, phóng viên đã được báo cáo trong khoản tiền gửi. Do sự tồn tại của một mặc định cao, Carnavo hiện tại sẽ không thể đi xuống. . Do Lữ đoàn không đổi trong năm nay trên trò chơi AFC, bước vào nhà vô địch giải… Continue reading Phóng viên: Các thiệt hại thanh lý có tới 200 triệu, và xác suất của thẻ M88.com Navaro không lớn.

YuExia Media: Heng M88.com không quan tâm đến mặc định này, Karna Varo rất khó thay đổi

Happy Sports ngày 5 tháng 12, theo báo cáo “Quảng Châu hàng ngày”, Evergrande không quan tâm đến mặc định này, Karnavaro rất khó có các biến. Ngoại thất trước đây thường được tin rằng Evergrande sử dụng Zheng Zi “trên cao” Karvaro “, tôi muốn buộc Carnavaro từ chức, mục đích là để tránh… Continue reading YuExia Media: Heng M88.com không quan tâm đến mặc định này, Karna Varo rất khó thay đổi