Hình ảnh thú vị ngày nay: Đây không phải là M88 Zaga của tôi

Real Madrid Defense Đây là để tưởng nhớ Maradona? Đó là một chút quen thuộc … bây giờ là phòng thủ này? Mu Shuai, Tháp Shuai: Qi Zu Bạn đến? Đây có phải là như thế này không? 2017, 2017, 2020 Real Madrid Real Madrid: Người bạn này, bạn đã quen thuộc với Tai nghe:… Continue reading Hình ảnh thú vị ngày nay: Đây không phải là M88 Zaga của tôi