34 tuổi và 63 ngày! Jili Beyond C Luo Cheng là một thủ thuật mũ vô địch tuổi M88 lớn nhất

Happy Sports 12 ngày Champions League Group E Group thứ 5, chiến thắng 4-0 của Chelsea, Seville, Jili đã hoàn thành bốn hạnh phúc, sự tiến bộ của anh ấy Những quả bóng được sử dụng cho bàn chân trái và phải và đầu, và mục tiêu cuối cùng vẫn còn một chút, giúp đội… Continue reading 34 tuổi và 63 ngày! Jili Beyond C Luo Cheng là một thủ thuật mũ vô địch tuổi M88 lớn nhất