Làm rõ bài phát biểu để bán Messi, Chủ tịch diễn xuất Barceloni M88: Tôi chưa bao giờ nói bán Messi

TIN TỨC THỂ THAO THÁCH 5 THÁNG 12 NĂM NÀY THỨ NĂM NÀY, TUSTRONA HÀNH ĐỘNG TASS TUSS KITZ đã phát hiện ra bài phát biểu của Messi vào mùa hè năm ngoái, anh ta gần đây, anh ta đã ở trong đài phát thanh tiếng Catalan Đã cố gắng để làm rõ các nhận… Continue reading Làm rõ bài phát biểu để bán Messi, Chủ tịch diễn xuất Barceloni M88: Tôi chưa bao giờ nói bán Messi