Tổng cộng có 31 bức ảnh của M88 đã được cố gắng để phiêu thủ phẫu thuật, và kỷ lục thứ ba của mùa giải này.

Trò chơi thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11 năm thứ 30 trận đấu vòng 10, nhà của Arsenal 1-2 thua 3 vòng trong những con sói, trượt xuống ngày 14 Bit. Trong trò chơi này, xạ thủ đã thử 31 sho, đuổi theo số lượng hồ sơ trong đội độc thân Singapore Ying… Continue reading Tổng cộng có 31 bức ảnh của M88 đã được cố gắng để phiêu thủ phẫu thuật, và kỷ lục thứ ba của mùa giải này.