M88 Morati: Lịch sử của Inter Milan Fighting sẽ tạo ra lịch sử của nhau vẫn là sự phổ biến lớn nhất của loạt phim.

Happy Sports 25 tháng 11 Gần đây, Gu Mu, Morai, đã nhận được một cuộc phỏng vấn với Thiền “Leggo”. Anh ấy mong chờ chức vô địch Inter Milan và Real Madrid trong cuộc phỏng vấn. Trò chơi. Ông nói: “Hai trò chơi này sẽ tạo ra lịch sử của nhau, có thể là thời… Continue reading M88 Morati: Lịch sử của Inter Milan Fighting sẽ tạo ra lịch sử của nhau vẫn là sự phổ biến lớn nhất của loạt phim.