Barcelona 1M880 Vòng Sijia mất 14 điểm, thời gian thấp nhất sau mùa giải 1987-1988

Joy Sports Tin tức thứ 6 tháng 12 tại Bắc Kinh vào buổi sáng của La Liga, Barcelona là 1 bit đến 2. Sau khi kết thúc, Barcelona xếp hạng 14 điểm thứ 7 được xếp hạng 7 trong hai đôi giày. Theo thống kê Opta, đây là sự tích hợp thấp nhất thu được… Continue reading Barcelona 1M880 Vòng Sijia mất 14 điểm, thời gian thấp nhất sau mùa giải 1987-1988