Casano: Dibara không phải là M88.COM Một cầu thủ vô địch Lautlo có thể làm hết sức mình cho đội

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, trước đây, Casano đã nhận được một cuộc phỏng vấn với Queen Dieveri, Casano khen ngợi Jan Mi Qutata hiện tại và chỉ trích Người chơi Dibara, Juventus đấu tranh. Giới thiệu về Dibara Casano nói: “Dibara là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ… Continue reading Casano: Dibara không phải là M88.COM Một cầu thủ vô địch Lautlo có thể làm hết sức mình cho đội