Không m88.com ir: Tôi đang chơi vì điều này có niềm vui, vẫn không có vấn đề gì và vẫn cần phải nghỉ hưu.

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, trong cuộc phỏng vấn với T-online ở Đức, Cổng Bayern, Đội trưởng Nobire đã nói về khi anh ta xem xét kết thúc sự nghiệp của bạn. Nobel nói rằng miễn là anh ta không phải là một vấn đề và cảm thấy rằng anh ta cần… Continue reading Không m88.com ir: Tôi đang chơi vì điều này có niềm vui, vẫn không có vấn đề gì và vẫn cần phải nghỉ hưu.

Nobel: Schalke là nơi tôi phát triển trong M88.com, họ rất khó để họ phát triển theo cách này.

Joy Sports 12 tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn với Truyền thông Đức T-online, Bayern Captain Novir nói rằng Dongjihark cũ, ông nói rằng chiếc áo leo này đang chống lại anh ta. Nó vẫn rất quan trọng, và anh ta cũng rất buồn vì sự phát triển của Royal Blue. Nobi: Nội thất… Continue reading Nobel: Schalke là nơi tôi phát triển trong M88.com, họ rất khó để họ phát triển theo cách này.