Quảng trường M88: Messi, Kuflin và Trum, những người không giống Hungary, Turki và Turki hôm nay đi đến sân tập

Joy Sports ngày 2 tháng 12, theo “Asia] đã báo cáo rằng Messi, Kuttigno và Tertgen đã đến Đào tạo Barcelona Ciutatesportiva. Cơ sở được đào tạo. Barcelona hiện đã tiến đến loại trực tiếp, vì vậy Coreman huấn luyện viên trưởng tin rằng sự quay vòng trong loạt trò chơi quan trọng tiếp theo… Continue reading Quảng trường M88: Messi, Kuflin và Trum, những người không giống Hungary, Turki và Turki hôm nay đi đến sân tập