M88 Rampad: Phá vỡ tôi và Drogba Kỷ lục truyền lẫn nhau? Sun Xingzhen và Keyne sẽ thực hiện dễ dàng

Happy Sports ngày 28 tháng 11 Trong lịch sử Premier League, Drogba và Lampad là sự kết hợp giữa các đối thủ và hai người đã bị bắn. Nhập 36 bóng, điều này tạo ra kỷ lục trên cao. Tuy nhiên, Sun Sun Xingxi và Keyne nóng bỏng đã được chuyển đến nhau trong Premier… Continue reading M88 Rampad: Phá vỡ tôi và Drogba Kỷ lục truyền lẫn nhau? Sun Xingzhen và Keyne sẽ thực hiện dễ dàng