Bryisvitt: Giành chiến thắng trong nhóm và cảm thấy rất vui khi được giúp đỡ nhóm cho mục tiêu M88.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 3 tháng 12 Theo báo cáo của Makha Makha, trong vòng thứ năm của Game Game Champions League Group, Barcelona sẽ giành chiến thắng Faun Zwarrow, 5 vòng trên cùng đã đạt được một chiến thắng đầy đủ. Tiền đạo của Barcelona brisvit ra mắt và bước vào một… Continue reading Bryisvitt: Giành chiến thắng trong nhóm và cảm thấy rất vui khi được giúp đỡ nhóm cho mục tiêu M88.