Chính thức: Cựu xạ thủ & người đàn ông biên giới Krich tham gia Phục vụ nhóm M88 Switzerland

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Day Swiss Team Servit chính thức được công bố, trước Arsenal, Guard Side Guard Krich đã gia nhập đội, hai bên đã ký tới tháng 6 năm 2022. Là một quốc gia Pháp, Krish đang hoạt động ở Istanbul, và người chơi miễn phí tham gia hợp… Continue reading Chính thức: Cựu xạ thủ & người đàn ông biên giới Krich tham gia Phục vụ nhóm M88 Switzerland