Đảng Evergrande M88: Zheng Zi là một tổng giám đốc của câu lạc bộ

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, Câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu Evergrande Taobao chính thức tuyên bố rằng Zheng Zi đã từng là tổng giám đốc của câu lạc bộ, và cái lạnh không còn phục vụ như Tổng giám đốc. Sau khi ra quyết định nghiên cứu, ngay khi ngày,… Continue reading Đảng Evergrande M88: Zheng Zi là một tổng giám đốc của câu lạc bộ