Tân Hoa Xã: Evergrande sử dụng một cách để đánh gia súc trên núi, và hy sinh Geno M88 Varo.

Tân Hoa Xã, Quảng Châu ngày 5 tháng 12 năm 4, buổi tối một đội bóng đá vô địch, bụi đã ổn định, và Câu lạc bộ Quảng Châu Evergrande đã phát hành hai thông báo vào buổi sáng thứ 5. Điều chỉnh mô hình quản lý câu lạc bộ từ “người đứng đầu người… Continue reading Tân Hoa Xã: Evergrande sử dụng một cách để đánh gia súc trên núi, và hy sinh Geno M88 Varo.