Little M88 Azar: Hai góc được nhập với đối thủ và Dott phải thực hiện một cách vệ sinh tốt nghiêm trọng.

môn thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, tối thứ bảy, dot a, Dott, 1-2, Cologne. Khi tôi được phỏng vấn sau trận đấu, biên giới đa đặc biệt Xia Azar đã nói về trò chơi này. Xia Azar nói: Hôm nay chúng ta cảm thấy không thoải mái, lần… Continue reading Little M88 Azar: Hai góc được nhập với đối thủ và Dott phải thực hiện một cách vệ sinh tốt nghiêm trọng.