2020 Crown End Xếp hạng: Quảng Đông Lianghe Tang giành chiến thắng M88, Hạ Môn Tứ Xuyên Tách III

Happy Sports ngày 30 tháng 11 năm 30, ngày 30 tháng 11 năm 2020 Hiệp hội thành viên hiệp hội bóng đá Trung Quốc Giải đấu giải đấu kết thúc, Final Guangdong Lianghe Hall Won chức vô địch, đảo Hạ Môn Heron và Tứ Xuyên Trung Quốc Kun thu giữ hai hoặc ba. Do ảnh… Continue reading 2020 Crown End Xếp hạng: Quảng Đông Lianghe Tang giành chiến thắng M88, Hạ Môn Tứ Xuyên Tách III