Danh sách bán áo bóng đá Mỹ: PLI West gần với Messi, C Rombabpe, M88 34

Happy Sports ngày 28 tháng 11, US Online Online Mall Soccer.com tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã ở trong gần hai tháng của Jerseys, Messi trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất, Jersey của ông ở Hoa Kỳ, và Pelici ngôi sao Mỹ nằm cạnh thứ hai. 10 – Dòng bán hàng Jersey của Mỹ:… Continue reading Danh sách bán áo bóng đá Mỹ: PLI West gần với Messi, C Rombabpe, M88 34