Greenwood nói về Rooney: M88.com rất cao, nhưng vẫn cần giữ sự tập trung và lý do

môn thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 năm 29, Rooney thừa nhận vào Greenwood trong cuộc phỏng vấn gần đây. Ông nói rằng Greenwood là một game bắn súng tự nhiên, và có thể trở thành Kane ở Anh. Người kế vị nhóm. Về vấn đề này, Greenwood nói, tôi rất vui khi… Continue reading Greenwood nói về Rooney: M88.com rất cao, nhưng vẫn cần giữ sự tập trung và lý do

Woodward: Câu lạc bộ chắc chắn sẽ làm việc đẹp trai, sẽ tiếp tục hỗ trợ anh ta trên thị trường cuộc họp M88.com.

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 4 tháng 12 Theo News News, Manchester United Chủ tịch Woodward tiếp tục bày tỏ sự hỗ trợ cho Solskia, và cho biết có một thị trường chuyển nhượng. Một kế hoạch dài hạn. Mùa này, Woodward đã thảo luận và nói rằng hỗ trợ Solay là vào… Continue reading Woodward: Câu lạc bộ chắc chắn sẽ làm việc đẹp trai, sẽ tiếp tục hỗ trợ anh ta trên thị trường cuộc họp M88.com.