Thể thao vui vẻ Ngày 1 tháng 12 Thị trường chuyển nhượng Đức đã công bố bảng giá Bundesliga mới nhất, Dotter FronTharhand, Sang Qoji được liệt kê song song với một triệu euro, Có 7 người chơi Bayern trong mười. Deck Một bảng giá Qian Top10 (Đơn vị: Euro) 1, Harland (DOT): 100 triệu 2, Sang John (dot): 100 triệu 3, Gardry (Bayern): 90 triệu 4, Kimi (Bayern): 85 triệu 5, Alfonso – Davis (Bayern): 80 triệu 6, Saina (Bayern): 70 triệu 7, Alaba (Bayern): 65 triệu 8, Upapa Novol (Leipzig): 60 triệu 9, Grazka (Bayern): 60 triệu 10, L’Wando Skqueski (Bayern): 60 triệu : (Key39) ->

Thể thao vui vẻ Ngày 1 tháng 12 Thị trường chuyển nhượng Đức đã công bố bảng giá Bundesliga mới nhất, Dotter FronTharhand, Sang Qoji được liệt kê song song với một triệu euro, Có 7 người chơi Bayern trong mười. Deck Một bảng giá Qian Top10 (Đơn vị: Euro) 1, Harland (DOT): 100 triệu… Continue reading Thể thao vui vẻ Ngày 1 tháng 12 Thị trường chuyển nhượng Đức đã công bố bảng giá Bundesliga mới nhất, Dotter FronTharhand, Sang Qoji được liệt kê song song với một triệu euro, Có 7 người chơi Bayern trong mười.
Deck Một bảng giá Qian Top10 (Đơn vị: Euro)
1, Harland (DOT): 100 triệu
2, Sang John (dot): 100 triệu
3, Gardry (Bayern): 90 triệu
4, Kimi (Bayern): 85 triệu
5, Alfonso – Davis (Bayern): 80 triệu
6, Saina (Bayern): 70 triệu
7, Alaba (Bayern): 65 triệu
8, Upapa Novol (Leipzig): 60 triệu
9, Grazka (Bayern): 60 triệu
10, L’Wando Skqueski (Bayern): 60 triệu
:

(Key39)
->