Chính thức: Morata sẽ dừng 2 vòng, không được giao dịch Torino và M88 Genova

Thể thao hạnh phúc Ngày 1 tháng 12 Tin tức chính thức của Yuncai League, Morata sẽ dừng hai vòng, không có cơ hội theo dõi Torino, Genova. Trong tài liệu, tuyên bố chính thức của hình phạt là Morata đã không sử dụng vinh dự khi sử dụng trọng tài. Trong cuộc thi của… Continue reading Chính thức: Morata sẽ dừng 2 vòng, không được giao dịch Torino và M88 Genova

Chính thức: HLV Zilai Pulan M88.COM Deli Bài kiểm tra vương miện mới là tích cực, hiện đang chấp nhận sự cô lập tự lập

Thể thao hạnh phúc Ngày 2 tháng 12 Tin tức Florence Chính thức được phát hành xác nhận, Huấn luyện viên của đội bài kiểm tra vương miện mới là tích cực, và nó đang chấp nhận sự tự cô lập. Đồng thời, các thành viên còn lại của Câu lạc bộ Ziya sẽ tham… Continue reading Chính thức: HLV Zilai Pulan M88.COM Deli Bài kiểm tra vương miện mới là tích cực, hiện đang chấp nhận sự cô lập tự lập