Henderson: Assulant, trước khi mặc bóng của Liên Xô M88, sự hỗ trợ của động thái của mình, gây hại cho Evra

Happy Sports ngày 26 tháng 11, Gần đây, Liverpool Captain Henderson nói trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông rằng anh ta rất hối hận khi mặc một chiếc áo với Avatar Suarez để hỗ trợ người sau. Do các hình phạt ngẫu nhiên bị buộc tội phân biệt chủng tộc,… Continue reading Henderson: Assulant, trước khi mặc bóng của Liên Xô M88, sự hỗ trợ của động thái của mình, gây hại cho Evra