Ferdinnad: Klop muốn chuyển nhượng thế giới bên ngoài để cung cấp cho người chơi giảm bớt sự giải nén này với Ferguson M88

Thể thao hạnh phúc Ngày 2 ngày Champions League, Liverpool ở nhà 1-0 Xiaosheng Ajax, ra mắt tên nhóm trước. Cánh cửa chính của Hồng quân sẽ mất Alicison vì thiếu tổn thương, cánh cửa trẻ ra mắt sẽ chơi Karah để hoàn thành con dấu Zero. Khi được phỏng vấn sau buổi tiếp tân,… Continue reading Ferdinnad: Klop muốn chuyển nhượng thế giới bên ngoài để cung cấp cho người chơi giảm bớt sự giải nén này với Ferguson M88