Khuôn mặt cấp 8 Full Cup đang bơm trong các chân, chính thức đã bị đẩy: Murri M88 Nio đang đến!

Thể thao hạnh phúc Ngày 1 tháng 12 Yunlan FA Cup đã thực hiện một vòng rút thứ ba, vòng thi này sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 1 năm sau. Trong kết quả xổ số, Pike của Premier League sẽ thúc đẩy một đội Marien Marien từ tập 8 của Liverpool. Câu… Continue reading Khuôn mặt cấp 8 Full Cup đang bơm trong các chân, chính thức đã bị đẩy: Murri M88 Nio đang đến!