Bởi vì đó là M88, tôi không có kinh nghiệm, Debei Lee lần đầu tiên đeo tay áo của đội trưởng.

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, Champions League vào sáng sớm, Barcelona 3-0 đã giành được Fedenzvaros. Debei Lee cho thấy xuất sắc, bắn thành công trong trò chơi này và giành chiến thắng lần đầu tiên băng đội trưởng vào phút thứ 64 của trò chơi. Tuy nhiên, có một chiếc quạt… Continue reading Bởi vì đó là M88, tôi không có kinh nghiệm, Debei Lee lần đầu tiên đeo tay áo của đội trưởng.