Mesen: Bạn nên Yirri M88.com ở lại Chelsea, và vị trí của ông trong đội Pháp rất ổn định.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, trước khi ngôi sao Arsenal Paul Merrobe đã chỉ ra trong cột cá nhân trong tuần này, mặc dù YJI vẫn còn ở Chelsea, nhưng Merrides gợi ý Mùa Jirrol Ben nằm trong cầu Stamford. “Gillet nên ở lại ở Chelsea, bởi vì anh ta không nhất… Continue reading Mesen: Bạn nên Yirri M88.com ở lại Chelsea, và vị trí của ông trong đội Pháp rất ổn định.