IBU: Milan có thể sử dụng Champions League như một mục tiêu cho tôi và Jordan có cùng phương thức làm việc M88

Thể thao hạnh phúc vào ngày 5 tháng 12, Ibu gần đây đã chấp nhận cuộc phỏng vấn với người bạn cũ Anbrini, một lần nữa cho thấy Milan có thể có được Champions League mùa này, và tiết lộ Làm thế nào Pido Lili đã thuyết phục đội của mình. Đánh giá cao sự… Continue reading IBU: Milan có thể sử dụng Champions League như một mục tiêu cho tôi và Jordan có cùng phương thức làm việc M88