Tôi đã nhìn thấy bàn tay của Thần của Marador M88, và tôi cũng phải thổi tung trò chơi của mình.

Keith Hact là ai? Ông Hucht, 76 tuổi, được ngâm trong ngành công nghiệp bóng đá nghề nghiệp trong 60 năm. Ông là một lịch sử của tên chính thức của FIFA, một trong những trọng tài nổi bật nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và cũng là người sáng lập hệ thống văn… Continue reading Tôi đã nhìn thấy bàn tay của Thần của Marador M88, và tôi cũng phải thổi tung trò chơi của mình.