Mourinho: Losso Last M88.com có ​​ba lựa chọn, anh ấy đã chọn điều tồi tệ nhất

Thể thao hạnh phúc Tần thứ 30 tháng 11 Totto 0-0 Cuộc đua Ping Cherni, Mourinho đã nói về lần cuối cùng vào giây phút cuối cùng. Mourinho nói: Tôi không bình luận ở đây để bình luận Frank (Lampad), tôi ở đây để cung cấp cho bạn tôi. Bây giờ tôi sẽ nói, tôi… Continue reading Mourinho: Losso Last M88.com có ​​ba lựa chọn, anh ấy đã chọn điều tồi tệ nhất