Ford: Khi Manchester City là tốt nhất trong M88.com, chúng tôi không thể ngăn cản.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12 Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói rằng khi Manchester City ở trạng thái tốt nhất, đội này không thể ngăn cản. Forden tin rằng khi Manchester City không bị tổn thương bởi những người chơi, không có đội nào có thể chiến đấu với sự sáng… Continue reading Ford: Khi Manchester City là tốt nhất trong M88.com, chúng tôi không thể ngăn cản.