Tình trạng của dũng cảm! Jili trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên đã tổ chức một Big M88 Bour Hạnh phúc ở Champions League

Happy Sports vào ngày 3 tháng 12, Chelsea là chiến thắng 4-0 trong trò chơi Champions League châu Âu, và đội quân Blue, phía trước của đội quân Blue, người đang ở trong trò chơi. Bốn hạnh phúc lớn. Jili là cầu thủ đầu tiên ở Chelsea lần đầu tiên ở Champions League. Ông cũng… Continue reading Tình trạng của dũng cảm! Jili trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên đã tổ chức một Big M88 Bour Hạnh phúc ở Champions League