KIRLE KILLE FC + HAO đầu tiên năm chiến thắng liên tiếp! Guoanianian Group M88 Outline đầu tiên!

Happy Sports ngày 30 tháng 11, nhóm AFC nhóm e Guoan trong vòng thứ năm Nhóm 3-1 đã đánh bại Seoul FC và tiêu diệt đôi đối thủ & anh hùng chiến thắng Dòng đầu tiên của nhóm! Theo quy định, an ninh quốc gia của nhóm E sẽ được xác định sẽ là vòng… Continue reading KIRLE KILLE FC + HAO đầu tiên năm chiến thắng liên tiếp! Guoanianian Group M88 Outline đầu tiên!