Barcelona vs Capsuzi Điểm: Messi M88.com Cao 8,5 điểm Langlai Lalans tối thiểu 5,5 điểm

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, trong vòng thứ 12 của Li Liga League, Barcelona 1-2 không hoạt động tại Whoscore, Jessi đạt tới 8,5 điểm trong Messi. Sau đây là điểm chi tiết: Barcelona liền kề: Teltgen 6.5, des 6.7, Langlai 5.5, Mingza 5.9 , Alba 6.2, Banskz 7.2, Delong 6.7, Kutinio… Continue reading Barcelona vs Capsuzi Điểm: Messi M88.com Cao 8,5 điểm Langlai Lalans tối thiểu 5,5 điểm

Barcelona vs Cadis, Siki: Messi, kẻ sọc, Kuflin, M88.com Bryisvitt

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, lúc 4 giờ sáng, vòng 12 La Liga, Barcelona đã dán đội hình, trước trận đấu, chính thức đã công bố danh sách đầu tiên của trò chơi này. Barcelona Đầu tiên: 1-Teltgen, 2-des, 15 Langlaile, 28 Ming Sa, 18-Alba, 5-Bushz, 21 – Delong, 14-Kicketonio, 7-Glezman, 9-Bryzwitt,… Continue reading Barcelona vs Cadis, Siki: Messi, kẻ sọc, Kuflin, M88.com Bryisvitt

Real Madrid vsm88.com Seville đầu tiên: Ben Zemma, Vici Wussey

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, vòng 12 La Liga, Real Madrid đang chống lại Seville. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đưa ra một đội hình xuất phát. Real Madrid bắt đầu: 1-Kuruva, 17-Basque, 5-Warane, 6-Nacho, 23-F-Men, 8-Cross, 10- Moderi, 14-Kassemo, 9-Benzema, 20-VII Xusu, 25-Rodrigo Thay thế: 13-Lu Ning, 26-Aluki, 3-Milly Tang, 12-Maselo,… Continue reading Real Madrid vsm88.com Seville đầu tiên: Ben Zemma, Vici Wussey