Joe-Cole: Chuyến thăm đến Maradona đã khiến Chelsea Zhiba thành một cậu bé đuổi theo M88 sao.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, cái chết của Wang Maradona, cái chết của thế giới, cả thế giới bóng đá nằm trong một bầu không khí buồn, và những ngôi sao cũng trân trọng bóng theo những cách khác nhau. nhà vua. Gần đây, trước khi Chelsea, Joe Cole nói về cuộc… Continue reading Joe-Cole: Chuyến thăm đến Maradona đã khiến Chelsea Zhiba thành một cậu bé đuổi theo M88 sao.