Cơ thể: M88 Xiaoyi và Musazi có thể rời Milan vào mùa đông

Thể thao vui vẻ Tin tức thứ 3 tháng 12 Theo báo cáo của Torino Sports Sports, Andrea-Confi và Musakio có thể rời Milan vào mùa đông. Theo báo cáo, Dalott đã trở thành người thay thế ưa thích cho Kalabria, điều đó có nghĩa là Xiaoyi đang giảm trở lại trong cuộc chiến Piloti.… Continue reading Cơ thể: M88 Xiaoyi và Musazi có thể rời Milan vào mùa đông