Chủ tịch Ủy ban Barcelona M88: Từ quan điểm kinh tế, tôi nghĩ rằng mùa hè này sẽ bán messi

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tin nhắn là Chủ tịch Ủy ban Quản lý Câu lạc bộ Barceloni, tôi đã chấp nhận cuộc phỏng vấn Đài phát thanh phương Tây Median Rac1, ông nói rằng nếu đội đang ở trong Cho dù tôi bán Messi vào mùa hè này sẽ là sự… Continue reading Chủ tịch Ủy ban Barcelona M88: Từ quan điểm kinh tế, tôi nghĩ rằng mùa hè này sẽ bán messi