Backfinder của Milan khiến M88 mất bóng, 0-1 Backward Celtics

Thể thao hạnh phúc 4 ngày tháng 12 Cuộc thi của Tập đoàn Liên minh châu Âu, Milan VS Celtics, Milan đã dẫn đầu trong việc mất bóng, 0-1 Celtics Backward. phút thứ 7 của trò chơi, cranetety đã bị phá vỡ ở phía sau, và tầm xa của Robsi bị phá vỡ với Celtics.… Continue reading Backfinder của Milan khiến M88 mất bóng, 0-1 Backward Celtics