Real Madrid vsm88.com Seville đầu tiên: Ben Zemma, Vici Wussey

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, vòng 12 La Liga, Real Madrid đang chống lại Seville. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đưa ra một đội hình xuất phát. Real Madrid bắt đầu: 1-Kuruva, 17-Basque, 5-Warane, 6-Nacho, 23-F-Men, 8-Cross, 10- Moderi, 14-Kassemo, 9-Benzema, 20-VII Xusu, 25-Rodrigo Thay thế: 13-Lu Ning, 26-Aluki, 3-Milly Tang, 12-Maselo,… Continue reading Real Madrid vsm88.com Seville đầu tiên: Ben Zemma, Vici Wussey