Chính thức: M88.com 38 tuổi Manchester City, bảo vệ, Leskote, tham gia cuộc thi Murcia Team Cyrestance Murcia

Thể thao hạnh phúc vào ngày 27 tháng 11, Câu lạc bộ thi đấu Murcia đã chính thức tuyên bố rằng trước khi Manchester City trở về từ hưu trí, tham gia vào đội và sẽ tham gia và sẽ tham gia và sẽ tham gia LA WANEE Trò chơi King Cup. Leskote 38 tuổi… Continue reading Chính thức: M88.com 38 tuổi Manchester City, bảo vệ, Leskote, tham gia cuộc thi Murcia Team Cyrestance Murcia