Paris vs Montpelli Shoushou: M88 Kee, Angel First, Sửa chữa MBPE, Bánh xe nemal

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, lúc 4 giờ sáng, vòng đầu tiên của các nhân vật, Paris là danh sách đầu tiên của trò chơi này, bản phát hành chính thức của trò chơi. Paris Đầu tiên: 1-Navas, 31-Dagga, 32-Penglei, 22-Dialo, 20-Kurazad, 25-Buck, 21-ere Kéo, 27-Gaoye, 12-Rafinya, 11-Dimaria, 18-Kehen PARIS thay thế:… Continue reading Paris vs Montpelli Shoushou: M88 Kee, Angel First, Sửa chữa MBPE, Bánh xe nemal