Maselo được kéo đến Brav, cái sau đã trả lời: M88 Anh chỉ đặt tay lên bạn

Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, vào sáng sớm, Real Madrid đã mất từ ​​1 đến 2 trong nhà của Alavis. Sau trận đấu, Truyền hình Renewal Movistar tập trung vào cuộc thi LA Guardian của Alavis cho cuộc tranh chấp của Maselo: Anh ta đã kéo tóc của Marcelo vào rìa vòng… Continue reading Maselo được kéo đến Brav, cái sau đã trả lời: M88 Anh chỉ đặt tay lên bạn