Danh sách M88 của Paris League: MBPE, Nemar dẫn, Navas, Malginios vắng mặt

Happy Sports ngày 28 tháng 11, Paris sẽ nằm trong cảnh chính của Bordeau tại Mijia League vào cuối tuần này. Hiện tại, họ cũng tuyên bố các cầu thủ của đội trong trò chơi này. Gas và Malginios vắng mặt. Paris Cặp Bordeaurs một danh sách lớn: Darga, Bachal, Darno Perera, Di Maria, Florence,… Continue reading Danh sách M88 của Paris League: MBPE, Nemar dẫn, Navas, Malginios vắng mặt