Serie A-Sanchez Bữa sáng Bardal Wusong Inter Milan M883-0 Sesson Sos Solo Năm vòng bất ổn

môn thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, ngày 28 tháng 11, 22 giờ, 2020-21 mùa 9 thứ 9 trong sân vận động cờ ba màu, Inter Milan Thử thách Sa Solo. Nửa đầu của Sanchez đã mở một kỷ lục, Wushan Badal, nửa sau của điểm mở rộng Galialdis.… Continue reading Serie A-Sanchez Bữa sáng Bardal Wusong Inter Milan M883-0 Sesson Sos Solo Năm vòng bất ổn