Schustel: Dengbelei rất quan trọng đối với Barcelona M88.com, ông chỉ là sự ổn định của nhà nước do chấn thương.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 3 tháng 12, trong vòng thứ năm của Champions League, chiến thắng 3-0 của Barcelona ở Ferrenzvaros, Pháp Bede Dend Belle trong trò chơi này Đưa vào trưởng nhóm của Barcelona, ​​và anh ta đã hoàn thành việc truyền tải. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Đức, Shi Shustel,… Continue reading Schustel: Dengbelei rất quan trọng đối với Barcelona M88.com, ông chỉ là sự ổn định của nhà nước do chấn thương.