Liverpool Tesco 5 Gửi một quả bóng Premier League đầu tiên, M88 trước hai mùa thêm vào chỉ có 2 viên

Happy Sports ngày 28 tháng 11, Liverpool là 1-1 tại Junior League of Johns, và lần cuối cùng của trò chơi được hoàn thành bởi Robertson để đá Verbeck trong vòng cấm. Điểm số bằng nhau trước thời điểm này. phút thứ 20 của trò chơi này, trọng tài đã kết án một quả phạt… Continue reading Liverpool Tesco 5 Gửi một quả bóng Premier League đầu tiên, M88 trước hai mùa thêm vào chỉ có 2 viên

Crattenberg nói về tranh chấp của Robertson: Đây là một lỗi, tôi sẽ thổi bóng.

môn thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, trong cột “Daily Mail”, Krattenberg đã nói về Chiến tranh Chiến tranh của Liverpool, khoảnh khắc cuối cùng của cuộc tranh cãi Hình phạt, Crattenberg tin rằng đây là một lỗi, và anh ta cũng sẽ tạo ra một quả phạt đền. Krattenberg đã viết trong… Continue reading Crattenberg nói về tranh chấp của Robertson: Đây là một lỗi, tôi sẽ thổi bóng.