Carliari chính thức: Kết quả kiểm tra vương miện mới của Uruguay Middle Nades là M88 dương tính

Thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, Câu lạc bộ Carliari chính thức tuyên bố rằng tiền vệ của Nữ hoàng trong đội là tích cực và đã bắt đầu. Carliari gần đây đã thực hiện các bài kiểm tra vương miện mới, ngoại trừ nades, kết quả xét nghiệm của người khác là… Continue reading Carliari chính thức: Kết quả kiểm tra vương miện mới của Uruguay Middle Nades là M88 dương tính